Gece Namazı

Gece Namazı. Beşinci soru, (3594) no'lu fetvadan: Soru 5: Allah Te'âlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını bilmektedir. (Bölümün numarası 6; Page No. 422) Ayetin sonuna kadar oku. Bu ayetteki zikredilen okuma, nafile namaza mı mahsustur, yoksa farza mı?


Cevap 5: Bu ayet şöyledir: (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyun. Bu ayet sonuna kadar gece namazı hakkında nazil olmuştur. Rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) namazında hata yapan kimseye şöyle buyurmuştur: Namaza durduğun zaman tekbir getir ve Kur'an'dan kolayına geleni oku. Hadisi oku. Burada Hz. Peygamber ona, başlama tekbirinden sonra Kur'ân'dan kolayına geleni okumasını emretmiştir. Bundan maksat, Fâtiha'dır ve emir vücup ifade eder. Namaz, farz ve nafileyi içine alır ve böylece namazda mutlak olarak Fâtiha'nın okunmasının vücubuna delalet etmektedir. Ubade b. Samit'ten rivayet edilen hadis de bunu açıklamakta ve vurgulamaktadır ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Namazda Fâtiha okumayan kimsenin namazı yok hükmündedir. Hadisi Buhari, Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 6; Page No. 423) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: