Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Tahiyyetü'l-mescid)

(Bölümün numarası 7; Page No. 273) (7818) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bilindiği gibi sabah namazının sünneti iki rekattir. İnsanların bir çoğununun, kamet getirilmeden önce dört rekat kıldıklarına şahit oluyorum. Bunlar ilk iki rekatın tahiyyetü'l-mescid ve son iki rekatın da sabah namazının sünneti olduğuna inanıyorlar. Bu doğru mudur? İki rekat tahiyyetü'l-mescid yerine geçer mi? Bize bilgi veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap 3: Sabah namazından önce kılınması istenen iki rekatı camide kılarsa, tahiyyetü'l-mescid yerine geçer. Ancak evinde kılarsa, camiye geldiği zaman namaz için kamet getirilmemişse, tahiyyetü'l-mescid kılması gerekir. Namaz için kamet getirilmişse, farz namaz tahiyyetü'l-mescid yerine geçer.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: