Mescidin Tanımı

(Bölümün numarası 6; Page No. 221)  Mescidlerin Hükümleri. (Bölümün numarası 6; Page No. 222)  Mescidin Tanımı. (1319) no'lu fetvadan: Soru 1: Lügat ve terim olarak mescid nedir?


Cevap 1: Lagat olarak mescid, secde edilen yer; terim olarak da, müslümanların beş vakit namazı cemaatle eda etmeleri için hazırlanan yer demektir. Bundan daha genel bir manaya da ıtlak olunur ki, insanın evinde nafile namaz kılmak için, yahut insanların cemaatle kıldıkları camide camaatle eda etmeyi engelleyen şer'i bir mani bulunduğunda farz namazı kılmak için edindiği yer de buna dahildir. Buhari ve diğerlerinin Cabir'den rivayet ettikleri hadis bunlardandır ki, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bana, benden evvel, hiç kimseye verilmeyen beş şey verilmiştir: Bir aylık bir mesafeden (düşmanın kalbine) korku salmakla (ilâhî) nusrete mazhar oldum. Yeryüzü bana mescid ve temiz kılındı. Bu itibarla, ümmetimden namaz vaktini idrak eden her hangi bir adam (bulunduğu yerde) namaz kılsın. Hadisi oku. Başarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: