Mekke’de namaz kılmanın fazileti

(3102) no'lu fetva: Soru: Şunu ifade etmek isteriz ki, Ramazan ayındaki vakitlerde ümmet umre vb. maksatla yolculuk yapmaya ihtiyaç duymaktadır. Umre için yolculuğa çıkan oruçlu kimse için orucu tutmak mı, bozmak mı daha faziletlidir? Bizi bilgilendirir misiniz? Önce Allah'tan sonra sizden bu konuda detaylı olarak bilgi vermenizi dilerim. Ayrıca umre yapan kimse için en efdal olan hangisidir? Umre ibadetlerini bitirdikten sonra gücü yettiğince farz namazları kılmak mı yoksa umresi biter bitmez hemen yolculuğa çıkmak mı?


Cevap: Öncelikle: Ramazan ayında umre için yolculuğa çıkan kimse hakkında sünnet olan orucu tutmamasıdır. Çünkü Allah bu konuda ruhsat vermiştir. Allah, kendisine karşı masiyet işlenmesinden hoşlanmadığı gib, ruhsatlarına göre hareket edilmesini de sever. Ama orucu tutmasında da bir sakınca yoktur.İkinci olarak: Şüphe yok ki, Mekke'de namaz kılmak için kalmak, mümkün olan kimse için daha faziletlidir. Çünkü Mescid-i Haram'da namaz kılmak yüz bin namaz değerindedir. Umreyi bitirir bitirmez yola çıkmasında da bir sakınca söz konusu değildir. (Bölümün numarası 6; Page No. 228) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: