Mekke’de namaz kılmanın fazileti

(Bölümün numarası 6; Page No. 226)  Mekke’de namaz kılmanın fazileti. Dördüncü soru, (6267) no'lu fetvadan: Soru 4: Mekke'nin her yerinde namaz kılmanın sevabı, bizzat Mescid-i Haram'da namaz kılmak gibi, diğer yerlere göre daha fazla mıdır? İyiliklere karşı sevabın fazla olduğu gibi, Mekke'de işlenen günahlara karşı ceza da daha fazla mıdır?


Cevap 4: a- Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf vardır. Bunlardan tercih edilen görüş, sevabın ziyadeleşmesi bütün harem bölgesine şamildir. Çünkü Kur'ân'da ve sünnette oranın her tarafı Mescid-i Haram olarak zikredilmiştir.b- Günahlara gelince, ne haremde ne de başka bir yerde sayı olarak artmaz. Ancak Ramazan'da, Harem-i Şerif'te, Medine-i Münevvere'de ve benzeri yerlerde işlenmesi gibi zaman ve mekan sebebiyle günahın şiddeti ve işlenen cinayetin büyüklüğünden dolayı, keyfiyet yönüyle artar. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmaktadır: Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Bu konuda rivayet edilen sahih hadisler de vardır. (Bölümün numarası 6; Page No. 227) Başarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: