Müslümanların sürekli kalma ihtimali olmayan yerlere cami yapılması

(Bölümün numarası 6; Page No. 238)  Soru 2: Bir bina satın alınıp mescide dönüştürülmüştü. Daha sonra mescid dar gelmeye başladı ve insanlar başka yere yöneldi, yahut da o belde müslüman kimse kalmadı. Bu durumda mescide dönüştürülmüş olan o binanın satılması caiz olur mu? Caiz olursa, satıştan elde edilen paralar nasıl kullanılmalıdır?


Cevap 2: Bahsedilen satış caiz olup satıştan elde edilen para daha geniş bir mescidin imarı için kullanılır. Eğer böyle bir ihtiyaç yoksa, alınmış olan para, bir başka mescidin -velev ki bu mescid ihtiyacı olan bir başka şehirde veya köyde bulunsun- imarı için harcanır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: