Müslümanların sürekli kalma ihtimali olmayan yerlere cami yapılması

Müslümanların sürekli kalma ihtimali olmayan yerlere cami yapılması. Birinci ve ikinci soru, (11967) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir süre sonra müslümanların boşaltma ihtimali olan bir bölge yahut şehirde bir cami yapmak yahut bir binayı camiye dönüştürmek caiz midir?. Zira Amerika'da müslüman öğrenciler belirli bir bölgede bir cami yapıyorlar. Mezun olup memleketlerine döndükleri zaman o cami terkedilmiş olarak yahut benzer bir halde kalıyor.


Cevap 1: Orada bulunan müslümanların genel maslahatı, islam şiarlarının izharı ve bu sebeple müslümanların çoğalma ve bölge halkından bazılarının islama girme ümidi bulunduğu için, orada bir cami yapılabilir veya bir bina camiye dönüştürülebilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: