Müslüman kadınların camiye gitmeleri

Soru 13: Uçakla yolculuk esnasında kadının üzerine çocuğundan bir necaset bulaşmış ve onu değiştirme imkanı da bulamamıştır. Çünkü elbiseleri uçağın deposunda bulunmaktadır. Bu kişi necis elbiseleri ile namaz kılabilir mi, yoksa sabredip indikten sonra elbisesini değiştirdikten sonra mı namazını kılmalıdır? Bu durumda da vakit çıktıktan sonra ancak namazını kılabilmektedir.


Cevap 13: Elbisesi necasetli olsa da namazını o vakitte kılmalıdır. (Bölümün numarası 7; Page No. 341)  Onu yıkamaya veya değiştirmeye imkanı olmadığı için mazeret sahibidir. Daha sonra iadesi de gerekmez. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Resulullah da (s.a.v.) şöyle buyurur: Size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiğince onu yerine getirin, bir şeyden nehyettiğim zaman ondan vazgeçin. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: