Müslüman kadınların camiye gitmeleri

(Bölümün numarası 7; Page No. 335) (3321) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bu zamanda kadının, mescidde namaz kılması caiz midir?


Cevap 1: Evet, kadının bu zamanda ve diğer zamanlarda mescidde namaz kılması caizdir. Nitekim Abdullah b. Ömer (r.anhuma) Peygamber (s.a.v.)'den şöyle dediğini rivayet etmiştir: Sizden birinizin eşi camiye gitmek için izin istediği zaman ona mani olmasın. Yine ondan bir rivayete göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Hanımlarınız geceleyin camiye gitmek için sizden izin istedikleri zaman onlara izin verin. Yine şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'ın kadın kullarının, Allah'ın mescitlerine gitmelerine mani olmayın. Bunu Ahmed ve Müslim rivayet ederler. Ancak bununla beraber kadının islami edeplere riayet etmesi, tesettürüne dikkat etmesi, koku sürünmemesi ve erkekler ile bir arada bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca kadınların safının erkek saflarının arkasında bulunması ve diğer İslami kurallara riayet edilmesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: