Kadının erkeklerin bulunduğu yerde namaz kılması

(995) no'lu fetva: Soru: Erkeklerle kadınlar arasına mescidin içinde onları birbirinden ayıran bir engel koymak mubah mıdır?. Bu engel bir bina değil sadece ya marangozun yaptığı tahtadan bir şey veya iki metre ya da daha kısa bir perdedir. Kadınlar imamın her hareketini izleyebiliyorlar ve kıraatini de son derece güzel bir şekilde duyuyorlar. Fakat namaz esnasında erkekleri hakiki anlamıyla görmüyorlar. Bütün bunlar sakıncalı bir duruma düşme ve kadınların erkeklerle şeran yasak olan bir ihtilatla - özellikle de namaz esnasında kaşı karşıya kalma endişesinden kaynaklanmaktadır.?


Cevap: Kadınlarla erkekler arasına, soru soranın anlattığı şekilde bir engel koymak mubahtır. Maslahat bulunması hasebiyle asıl olan da budur. Bu da kadınla erkeğin birbirinden ayrılmasıdır. Bu durumda herkes kendi yerinde bulunmuş olup birbirine fitneye sebep olmadan sadece namazları ile meşgul olacaklardır. Aksi takdirde böyle bir durum mescid dışında bir fitneye sebep olabilir. Bundan dolayı Resulullah (s.a.v.) şöyle bir beyanda bulunmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 343) Erkeklerin saflarının en hayırlısı en öndeki saftır, en kötüsü de en arkadakidir. Kadınların saflarının en hayırlısı en geride olanıdır, en kötüsü de en önde olanıdır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: