Namazı Kâ'beye karşı kılmak

(Namazda) Kıbleye Yönelmek Birinci soru, (3534) no'lu fetvadan: Soru 1: Bizim memlekette birçok mescidin mihrabı sağa doğru sapmış durumdadır. Bunun sebebi de bazı insanların Peygamber'in şu sözünü olduğu gibi anlamalarıdır: Doğu ile batı arası kıblegahtır. Mü'minler yönelmeksizin sadece imamın kıbleye yönelmesi yeterli midir?.


Cevap 1: İmama ve cemâ'ata vacip olan kabe istikametine yönelmeleridir. (Bölümün numarası 6; Page No. 317) Çünkü Allah Sübhanehü şöyle buyurmaktadır: Siz de nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne doğru çevirin. Peygamber (s.a.v.) buyurduğuna göre: Doğu ile batı arası kıblegahtır. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Hasen ve sahih bir hadis olduğunu söylemiştir. Bu hitap Medine vb. gibi kabenin kuzeyinde ya da güneyinde kalan şehir halkı içindir. Görünen o ki kuzey ve güney arasında kalan her yer kıbledir. Ama Kâbenin batısında ya da doğusunda bulunan kimse için kıble ya güney ya da kuzeydir. Çünkü Kâbe'den uzakta kalan bir kimse için eğer maksad birebir Kâbeye yönelmek olarak kabul edilirse, bu durumda uzun bir safta bulunan kimselerin namazı sahih olmaz. Bir kıbleye yönelen uzaktaki iki kişinin namazı da olmaz. Çünkü Kâbeye yönelen uzun bir safta ancak Kâbe'nin genişliği kadar yerde bulunanlar Kâbe'ye bizatihi yönelebilirler. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: