Namazla ilgili bid'atlar

(5113) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Burada, bayram gününden sonra Şevval ayında yani Şevval'in ikinci ve dördüncü gecesi, altı günlük Şevval orucu çerçevesinde bir namaz kılınır. Bu namaz, tesbih namazı diye isimlendirilir. (Bölümün numarası 8; Page No. 165) Yatsıdan sonra kılınır, rekat sayısı dörttür, her iki rekattan sonra selam verilir ve kıyam, rüku ve secde uzun olur. Çünkü bu namazda okunan belirli sayıda tesbih, tahmid ve tehlil bulunmaktadır.Bu namazın aslı var mıdır ve bunun hakkında dinin hükmü nedir?


Cevap 1: Şevvalde orucu sünnet olan altı günün gecelerinde ve bazı gecelerinde dört rekat namazı emrettiğine dair Peygamberden (s.a.v.) bir rivayet sabit olmamıştır. O gecelerde kılınan namaz bid'attır, o namaz için özel zaman ayırmak bid'attır ve zikredildiği şekilde onu belirlemek de bid'attır. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bir başka rivayette şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: