Ömürlük kaza namazı

Ömürlük kaza namazı. (2438) no'lu fetva: (Bölümün numarası 8; Page No. 167) Soru: a- Bazı cami imamları, Ramazan'da son cuma namazından sonra, farz ve vacip addederek cemaatle bir ezan ve bir kametle beş vakit namaz kılıyorlar. Buna ömürlük kaza namazı diyorlar ve avam onu, ömründe geçirdiği diğer namazlarının kazası olduğuna inanarak, ismine göre kılıyorlar. Havas (imamlar) ise, namazlarının noksanlıklarını örtmek üzere onu kılıyorlar. Bu bid'atçılar bu namazı kılmayanları da ta'n ediyorlar. Tarafınızdan cevaplandırılması isten şu: Ramazan'da son cuma namazından sonra bu namazı (ömürlük kaza namazı) kılmak caiz midir? İslam dininde bunun dayanağı var mıdır?b- Kişinin evinde iki rekat namaz kılması mı daha efdaldir yoksa camide ömürlük kaza namazlarını kılması mı daha efdaldir?


Cevap: a- Namaz bir ibadettir, onda asıl olan tevkıfiliktir ve onu kaza etme talebi ve onun beyanı hüküm koymadır. Dolayısıyla ona rücu etmek sahih olmayıp, ancak doğru olan, Allah'ın kitabına ve Resûlünün (s.a.v.) sünnetine ve her ikisine yahut onlardan birisine dayanan icmaya dönmektir. Peygamber'den (s.a.v.), ne Onun sahabesinden (r.a.) ne de hidayet yolunu gösteren imamlardan (Allah onlara rahmet etsin) şöyle bir şey rivayet edilmemiştir: Onlar bu namazı kıldılar yahut onu emrettiler ve ona teşvik ettiler yahut onun hakkında rağbet gösterdiler. Eğer sabit olsaydı, Onun ashabı (r.a.) onu bilirler, onu bize naklederler ve onlardan sonraki hidayet imamları ona yönlendirirlerdi. Fakat bu, kavli ve fiili olarak onların hiçbirinden rivayet edilmemiştir. Soruda ömürlük kaza namazı Allah'ın izin vermediği dinde bir bid'attır diye zikredilen şey de buna delildir. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 8; Page No. 168)  Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Resûlüllah'ın (s.a.v.) kaza edilmesini emrettiği namazlar, uyku yahut unutmadan dolayı vakti çıkıncaya kadar kılamadığı namazlardır ve Ramazan'ın son cumasında değil, uyandığımız yahut hatırladığımız zaman bizzat onu kılmamızı bize beyan etmiştir.b- Evde nafile namaza gelince bu, camideki nafile namazdan daha faziletlidir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Farz namaz hariç, kişinin en faziletli namazı evinde kıldığıdır. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: