Veled-i zina'nın imamlığı

(Bölümün numarası 7; Page No. 392)  Veled-i zinanın imamlığı. (2857) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Veled-i zina insanlara imam olabilir mi?.


Cevap 6: Asıl olan, imamlıkta veled-i zina diğerleri gibidir. Zira, genel olarak Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Bir topluluğa, içlerinden Allah'ın kitabını en iyi okuyan kişi imamlık eder. Hadis'i oku. Onunla bir başkası zina etmiş olsa bile, bunda annesinin günahının tesiri olmaz. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: