Ticanî'nin arkasında namaz kılmak

Ticanî'nin arkasında namaz kılmak. (1619) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Ticaniyye Tarikatına mensup birisi gibi, bid'at sahibi bir kimsenin arkasında namaz kılmak sahih midir?


Cevap 1: Ticaniyye inancı, bir küfür ve dalalet inancıdır. Bu tarikata inanan bir kimsenin arkasında namaz kılmak sahih değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: