Reenkarnasyona (Hulûla) inanan bir kimsenin arkasında namaz kılmak

(Bölümün numarası 7; Page No. 366) (6114) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bir köyde yahut bir kentte oturan kimsenin, namaz kılmadan önce imamının durumunu sorması gerekir mi?


Cevap 3: Bir köyde ve benzeri bir yerde oturan kimsenin, imamın durumunu sorması gerekmez. Onun hoşuna gitmeyen bir günahını görünceye kadar onun arkasında namaz kılması caizdir. Zira tersi ortaya çıkıncaya kadar, müslümanlar hakkında hüsn-ü zan beslemek asıldır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: