Reenkarnasyona (Hulûla) inanan bir kimsenin arkasında namaz kılmak

Reenkarnasyona (Hulûla) inanan bir kimsenin arkasında namaz kılmak (6825) no'lu fetva: Soru: Bu köyde orta büyüklükte bir cami var ve yaklaşık beş yüz müslüman orada toplanıyor, fakat malesef bu caminin imamı fasit bir inanca ve reenkarnasyona inanıyor ve Allah'ın her yerde bulunduğuna inanıyor. Bu camide bir çok hurafe ve bid'atler işleniyor. Ben nefsime uydum ve bu caminin imamıyla münakaşa ettim. Allah'ın semada Arş'a istiva ettiği ve keyfiyetini ve şeklini bilmediğimizle ilgili ona deliller ve bürhanlar getirdim. Kendisine şu delilleri getirdim: Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Rahman, Arş'a istivâ etmiştir. (Bölümün numarası 7; Page No. 365) Yine kendisine İsra ve Mirac gecesini söyledim ve Cariye hadisini aktardım. Yine şu ayeti zikrettim: O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a amel-i salih ulaştırır. İkna olmadığı gibi bu inadında ve inancında devam etti. Bu köyde başka bir cami daha var ve aynı hurafe ve bid'atları taşıyor. Şu ana kadar sorumu sormadım ki, sorum şudur: Bu imamın arkasında namaz kılmam caiz midir, yoksa değil midir? Zira ben cemaatle namaz kılmak istiyorum.


Cevap: Onlar kafirdirler ve onların arkasında namaz kılmak caiz ve sahih değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: