Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi

(1881) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 2: Cemaatin Mescid-i Nebevi'de imamın önüne geçebilmesi İmam Malik'in görüşü üzere mi, yoksa zaruretten dolayı mı caizdir?


Cevap 2: Halifelerinin ve kendisine güzelce tabi olan diğer tabilerinin - Allah hepsinden razı olsun - uydukları Muhammed b. Abdullah'ın (s.a.v.) sünneti; Mescid-i Nebevî ve diğer yerlerde cemaatin imamın arkasında namaz kılmasıdır. Bundan yüz çevirmek caiz değildir. İmamın önünde namaz kılan kimse bu sünnete muhalefet etmiş olur. İbni Kudame şöyle der: Sünnet olan: Cemaatin imamın arkasında durmasıdır. Önünde durmaları halinde namazları geçersizidir. der. Müftabih olan kavil de budur. (Bölümün numarası 7; Page No. 417)  Allah'ın izniyle sahih olan da budur. Resulullah'tan (s.a.v.) olsun, sahabeden olsun cemaatin imamın önüne geçtiğine dair bir şey nakledilmiş değildir. Bu ayrıca kendisine uymakla emrolunduğumuz imama da açık bir şekilde muhalefettir. Zira Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İmam kensine uyulmak içindir, ona muhalefet etmeyin. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: