Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi

Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi (5936) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İmamın cemaatin arkasında ve cemaatin de imamın önünde durarak, imamın onlara bu halde namaz kıldırması caiz midir?


Cevap 1: Sünnet olan, cemaatin imamın arkasında bulunmasıdır. İmamın önünde durmaları halinde namaz geçersiz olur. Nitekim Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: İmam kendisine uyulmak içindir. Zira Resulullah'ın (s.a.v.) imamlık yaptığında hep önde olduğu ve cemaatin de arkada olduğu nakledilmiştir. İmam Ebu Hanife Şafii ve Ahmed böyle söylemişlerdir. İbn-i Abdi'l-Ber imam Malik'ten, cemaatin imamın önüne geçmesinin mekruh olduğunu, böyle yapması durumunda da iadesinin gerekmediğini nakletmiştir. Yine ondan; zaruret olmaksızın imamın önünde namaz kılan kişinin namazını iade etmesi gerektiği de rivayet edilmiştir. Doğru olan imamın önünde cemaatin namaz kılmasının geçersiz olması hakkında gelen ülemanın görüşüdür. Nitekim Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: