Namazı uzatmak

Namazı uzatmak (4582) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir köy camisinde namaz kılıyorum. İmam olarak namaz kıldırdığım zaman bana: Namazı hafif tut, diyorlar. Benim islam cemaatine aidiyetimi de biliyorlar. Namazı hafif tutmalı mıyım? Halbuki bu kimseler genç olup, aralarında yaşlı ve aciz kimse de bulunmamaktadır. Namazda on ayetten daha az okuyorum. Bunun çözümü nedir? ve bu konudaki islami hüküm nedir?.


Cevap 2: Sünnet olan, insanlara imamlık yapan kişinin, onların durumunu gözetmesi ve Resulullah'ın (s.a.v.) namazının vasfedilmesi noktasında nebevi sünnette varid olan sınırlara riayet etmesidir. On ayetle kılınan namaz uzun değildir. Resulullah'ın (s.a.v.) namazdaki kıraati çoğunlukla sabah namazında tıval-ı mufassal, akşam namazında ise kısar-ı mufassaldı. Bazen uzun okuduğu da olurdu. Ayrıca yatsı, öğle ve ikindide de orta derecede kıraat yaptığı da olurdu. Bazen öğle namazında uzun okurdu. Mufassal, ''Kaf'' suresinden ''Nas'' suresine kadar olan bölümdür. (Bölümün numarası 7; Page No. 413) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: