Namazı uzatmak

(8502) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Resulullah'ın (s.a.v.) öğle namazında uzun kıraatta bulunduğu varid midir?. Eğer o, uzun okumuşsa bizim de uzun okumamız gerekli midir?.


Cevap 6: Resulullah'ın (s.a.v.) öğle namazının birinci rekatında uzun ve ikinci rekatında da kısa okuduğuna dair sünnet varid olmuştur. Sahih-i Buhari'de Abdullah b. Ebi Katade'nin, babasından rivayeti şöyledir: Peygamber (s.av.) öğle namazının ilk iki rekatında Fâtiha ve iki sure, son iki rekatında ise Fâtiha okurdu. Bazen ayeti bize işittirirdi. Birinci rekatta ikinci rekatta uzattığından daha fazla uzatırdı. ikindi ve sabah namazlarında da böyleydi. (Bölümün numarası 7; Page No. 414) Birinci rekatta kıraati uzatmak, ikinci rekatta da hafif tutmak - Resulullah'ın (s.a.v.) uygulamasına iktida için - sünnettendir. Nitekim öğlen namazındaki kıraatin ikindiye oranla daha uzun olması da bu kabildendir. Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olduğuna göre öğlenin ilk iki rekatında ''eliflammim secde suresi'' miktarında, son iki rekatında da bunun yarısı miktarında ve ikindi namazının ilk iki rekatında bunun yarısı kadar, son iki rekatında da bunun yarısı kadar okumuştur. Bunu Müslim Sahıhında Ebu Said el-Hudri (r.a.) hadisinden rivayet etmiştir. Süleyman b. Yesar'dan da (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Falan kimse öğlenin ilk iki rekatında uzun okur, ikindide ise hafif okur, akşam namazında kısar-ı mufassal, yatsıda vasat, sabah namazında ise tıval-ı mufassal okurdu. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle dedi: Hiç kimsenin arkasında bundan Resulullah'ın (s.a.v.) namazına benzer bir namaz kılmadım. Bunu Nesai, sahih isnad ile rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: