Kur'ân'ı düzgün okumayan kimsenin arkasında namaz kılmak

(5069) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: "Sizden Allah'ın kitabını en iyi okuyanınız"ın manası, ezberi daha iyi olanınız veyahut daha iyi bileniniz, manasına mıdır?


Cevap 5 Sizden daha iyi okuyanınızın manası, tilavet yönüyle en iyi olanınız demektir ve aynı zamanda daha çok ezberi olanınız murad edilmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: