Kur'ân'ı düzgün okumayan kimsenin arkasında namaz kılmak

(Bölümün numarası 7; Page No. 349)  Kur'ân'ı düzgün okumayan kimsenin arkasında namaz kılmak. (5003) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Ben Mısır köylerinden birinde yaşıyorum. Orada büyük bir cami bulunmakta ve oraya Vakıflar Bakanlığına bağlı bir imam tayin olundu. Bu imam Kur'ân'ı güzel okumuyor. Zira ben Ezher kraat okulu mezunuyum. Ezber, eda, tertip ve hüküm yönünden kendisinden daha iyi olan birisinin, onun arkasında namaz kılmasının hükmü nedir? Bu durumda benim münferid olarak namaz kılmam sahih olur mu?


Cevap 3: Konu söylediğin gibi ise, onun arkasında namaz kılman sahihtir ve söylediğin sebepten dolayı cemaati terk edip münferid olarak namaz kılman caiz değildir. Çünkü daha iyi okuyanın, kraat yönünden daha az olanın arkasında namaz kılması caaizdir ve farz namazın cemaatle eda edilmesi ise vaciptir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: