İmamlık için ücret almak

(4787) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: (Bölümün numarası 7; Page No. 421) Soru 4: Ben seyl-i sağir camii imamıyım. Aylık maaşımı vakıflardan almaktayım, ancak ben bu maaştan dolayı mutmain değilim. Çünkü ücret alan kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Bir çok defa bu işi bırakmaya niyetlenmeme rağmen bırakmam halinde yetersiz bir kimsenin bu işe geleceğinden endişe duydum. İşi sadece maaş olan birisi bidatçi, sakalsız, sigara içen ya da elbisesini aşağıya kadar uzatan kimse gibilerinin bu işe talip olmalarından endişe duydum. Ben bu konuyu çok araştırmama rağmen bu aylık maaşı almamı mubah kılan bir delil bulamadım. Ben gücüm yettiğince mescidde, caddede veya her yerde Allah'a - ki o her şeyi bilmektedir - dua etmeyi seven birisiyim. Zira ben Allah tarafından sorumlu kılınmışım. Hiç kimseden bir mükafat ya da teşekkür beklemiyorum, sadece Allah'ın rızasını gözetiyorum. Allah, güzelce amel yapanların amelini zayi etmez. Hassasiyetle bu sorumu cevaplamanızı rica ediyorum.


Cevap 4: Mescid imamlığı yaptığında vakıfların mescid imamlarına belirlemiş olduğu maaşı alman caiz olup Allah'ın izniyle bunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Zira müslümanların beytülmalı onların maslahatı için hazırlanmıştır. İmamlık ve müezzinliği teşvik ise maslahatların en yücelerinden birisidir. Resulullah (s.a.v.) ve raşid halifeler (r.anhum) müslümanların yapmış oldukları işlerden dolayı onlara bir çok mal veriyorlardı ve onlar da bunu alıyorlardı. Ömer (r.a.), Ya rasulallah! Onu benden daha faziletli olana ver, dediği zaman Resulullah (s.a.v.) ona şöyle buyurmuştu: Sen onu al, onu kendine harcayabilirsin yahut tasadduk edersin. Bu kabilden göz dikmediğin ve istemediğin halde sana gelen malı al, böyle olmayan bir malı ise canın çekmesin. (Bölümün numarası 7; Page No. 422) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: