İmamlık için ücret almak

(Bölümün numarası 7; Page No. 420)  İmamlık için ücret almak (3210) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir mescidin cemaati vakıf tarafından ödenecek bir maaşla benim kendilerine imam olmamı istediler. Ya da bunu kendilerinden bir bağış olarak vereceklerini söylediler. Fakat ben bunu kabul etmedim. İbadetlerden dolayı ücret almanın caiz olmadığını biliyorum. Dolayısıyla namaz da bir ibadettir. Görüşünüz nedir? Yazılı olarak cevaplandırır mısınız?


Cevap 2: Maaş veya vakıftan bir teberru karşılığında iimamlık yapman caizdir. Öteden beri uygulama böyle olup müslümanların imamlarından hiç birisi bunu inkar etmiş değildir. Çünkü imamlık kamu hizmetlerinden birisidir. Bu görevi yerine getiren her müslümanın, bu iş mukabilinde devletten veya vakıftan ücret alma hakkı vardır. Ayrıca bunun mukabilinde teberru da alabilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: