İdrar kaçırması olan kimsenin imamlığı

(Bölümün numarası 7; Page No. 398) (3984) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: İmam cemaatle bir rekat kıldırdığı zaman, abdestsiz olduğunu hatırlar ve cemaatten birini yerine geçirirse, bu imam namazı tamamlar mı, yoksa yeniden mi başlar?.


Cevap 5: Durum zikredildiği gibi ise, imamın yerine geçen namazı tamamlar ve baştan başlamaz. Zira Ömer (r.a.) namazdayken yaralandığı zaman, yerine Abdurrahman b. Avf''ı geçirdi ve müslümanlara namazlarını tamamladı ve namazın evvelinden başlamadı. Buradaki durum da aynıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: