İdrar kaçırması olan kimsenin imamlığı

İdrar kaçırması olan kimsenin imamlığı. (4995) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İdrar kaçırması olan kimsenin imamlık yapmasının hükmü nedir?.


Cevap 1: İdrar kaçırması ve benzeri bir şey olan kimsenin namazı sahihtir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Yine şöyle buyurmuştur: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Size bir şey emrettiğim zaman, gücünüz yettiği kadarıyla bunu yerine getirmeye çalışın. Sağlıklı olanlardan ona uyanların namazının sahih olmasında ihtilaf vardır. Tercih edilen görüş, sahih olmasıdır. Fakat evla olan, ihtilaftan kurtulmak için sağlıklı olanlardan bir başkasının insanlara imamlık yapmasıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: