Gözünü ya da organlarından birini kaybedenin imamlığı

(Bölümün numarası 7; Page No. 391) (4600) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Yaşlı a'ma ve bazen hata yapan bir imamın arkasında namaz kılmanın hükmü nedir?.


Cevap 1: A'ma bir imamın arkasında cemaatle namaz kılmak caizdir. Arkasında namaz kılanlardan Kur'ân okuyuşu daha iyi olan olursa, bazen daha faziletli olabilir. Zira, Peygamber (s.a.v.) genel olarak şöyle buyurmuştur: Bir topluluğa, içlerinden Allah'ın Kitabı'nı en iyi okuyan kişi imamlık eder. Hadis'i oku. Yine, Peygamber'den (s.a.v.) şöyle rivayet edilmiştir: İbn Ümmü Mektum a'ma olmasına rağmen (Medine'de) vekil olarak bırakılmış ve insanlara imamlık yapardı. Hadis'i İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Okuyuşunda hata yapmasına gelince bu açıklamayı gerektirir. Eğer hatası manayı değiştirmeyecek bir hata ise arkasında namaz kılmak sahihtir. Eğer hata yapmayacak biri bulunursa onun kıldırması daha evladır. Eğer hatası manayı değiştiriyorsa onun arkasında namaz kılmak batıldır. Zira bu, a'ma olmasından değil, yaptığı hatasından dolayıdır. Şu: (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ayetindeki "ka'fı" esre okumak yahut Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun ... ayetindeki "Ta" yı ötre ve esre okumak gibi. Hafızasının zayıflığından dolayı hata yapıyorsa, hafızası ondan daha güçlü olan birisinin imamlık yapması daha evladır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: