Gözünü ya da organlarından birini kaybedenin imamlığı

Gözünü ya da organlarından birini kaybedenin imamlığı. (2489) no'lu fetva: Soru: Allah'a hamd olsun, ben otuz yıldır Mekke, Medine, Riyad, ve Mısır'da Ezhher Üniversitesinde bu ülkelerin seçkin âlimlerinden ilim öğrenmek istedim. Merhum Şeyh Muhammed b. Ali b. Türki, Şeyh Hammad el-Harbi, Daru'l-Ulum Müdürü Şeyh Raşid Ahmed, Medine-i Münevvere'de Şeyh Ebu Bekir Cabir el-Cezairi, Riyad'da Şeyh Yusuf Mellahi, Ezher'de Şeyh Muhammed Ebu (Bölümün numarası 7; Page No. 389) Zehra bunlardandır. Kur'ân ve ilimleri, hadis ve ıstılahı, fıkıh ve usulü, tevhid, feraiz, Arapça, hitabet, Allah Te'âlâ'ya davette bu âlimlerden ders aldım. Bütün bunlar, ilkokuldan Riyad İlim Okulundaki liseye ve Riyad Şeriat Fatültesine kadar normal tedrisatın dışındadır. Zira ben ondan hicri 1389 yılında mezun oldum ve şu anda Beni Şehr'de bir orta okul müdürü olarak çalışıyorum.Son dönemde Hac ve Evkaf Bakanına atfen Milli Eğitim Bakanından bir genelge yayımlandı ve bu genelgede, Suudi Arabistan'daki bütün camilerde imamet vazifesi yapmaları ve hutbe okumaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığındaki dini ilimler öğretmenlerinden yararlanmalarını talep etmektedir. Zira bu hayırlı amele ortak olma konusunda büyük bir arzum vardır. Bilakis bu konuda Allah'ın bana verdiğ şeyi, sadece Allah rızası için yerine getirdim.Yukarıda geçenlerden ve Allah'ın bir takdiri olarak doğuştan sağ kolu olmayan biri olarak, hafızamı açıkladığım ve durumumu bildirdiğim gibi, kolunu kaybeden birisinin imameti hakkında şeri görüşünüze başvurmak istedim?


Cevap: Durum, Kur'ân ve şeri ilimleri tedris konusunda söylediğin gibi ise, insanlara imamlık yapabilirsin. Bilakis eğer Kur'ân'ı en iyi okuyan ve namaz konularını en iyi bilen sen isen, senin onlara namaz kıldırman daha efdaldir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir topluluğa, içlerinden Allah'ın kitabını en iyi okuyan kişi imamlık eder. (Bölümün numarası 7; Page No. 390) Bunda, doğuştan yahut sana yapılan bir saldırıdan yahut bir hastalıktan dolayı kesilmiş olmasından sağ kolunu kaybetmiş olmanın bir tesiri yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: