Fıkhın füruatındaki ihtilaf, birbirlerine uymalarına mani olur mu?

(Bölümün numarası 7; Page No. 369)  Fıkhın füruatındaki ihtilaf,birbirlerine uymalarına mani olur mu? (6321) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hanefi Mezhebine mensup imamın, Şafilerin bulunduğu bir yerde, Şafi Mezhebine göre namaz kıldırması caiz midir?. Fâtiha suresinden önce besmeleyi açıktan okumak, sustuktan sonra uyanların Fâtiha'yı okuyabilmeleri için Fâtiha'yı okuduktan sonra beklemek ve sure okumadan önce besmeleyi açıktan okumak gibi.


Cevap 1: Füruattaki ihtilafın, birbirlerinin arkasında namaz kılmalarının sıhhatında her hangi bir tesiri yoktur. Me'mumlar ister ona uysun, isterse uymasın, imamın ve diğer ilim ehlinin, en tercih edilen delili araştırması gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: