Bankada çalışanın imamlığı

(Bölümün numarası 7; Page No. 380)  Bankada çalışanın imamlığı. (5259) no'lu fetva: Soru: Bankada çalışan ve faizle iş yapan bir memurun arkasında namaz kılmak sahih midir?.


Cevap: Faizli bir bankada çalışmak haramdır ve onu işleyen Allah Te'âlâ'ya isyan etmiş olur. Ancak onun arkasında namaz kılmak sahihtir. Çünkü şartlarını ve Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirdiği takdirde, âlimlerin iki görüşünden en sahih olanına göre, o bir müslümandır ve namazı sahihtir. Ehl-i salah ve ehl-i takva birisinin arkasında namaz kılmak mümkün olursa bu, daha evladır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: