Namazda tekbir

Namazda tekbir (10505) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Namaz kılan insan, secdeye vardığı anda tekbir getirir ve secdeye varmasıyla birlikte tekbir getirir, sünnete göre bunun hangisi daha faziletlidir?


Cevap 1: Bir rükundan başka bir rükuna intikal esnasında namazda getirilen tekbirlerde doğru olan, tekbirin, ikisi arasında olmasıdır. Tekbire, rükundan intikalin başında başlar, ondan intikalin sonunda bitirir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: