Namazda sağa sola bakmak

(8864) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 16: Namazda huşu' ve Kur'ân tilaveti, nasıl olması gerekir?


Cevap 16: Namazda kalbini huşu'da bulundurması için Allah'tan yardım istemen, şeytandan ve vesvesesinden seni korumasını Allah'tan niyaz etmen gerekir. Allah, her şeyi işiten, yakın olandır. Sıdk ve ihlasla O'na dua ettiğin zaman, dua edenin duasına icabet eder. Onu zikir ve ona şükretme konusunda Allah seni muvaffak kılsın ve sana yardım etsin.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: