Namazda düşünceye dalmak

(6505) no'lu fetvanın on sekizinci sorusu: Soru 18: Bazan imam uzun sureler okuyor ve bu arada elimde olmadan benim düşüncem kayıp gidiyor. Benim bu durumlarda ne yapmam gerekir. Kur'ân ayetlerini tekrarlamam ya da bir takım dualar okumam caiz midir, yoksa susup imamın kıraatine mi kulak vermeliyim?


Cevap 18: İmkan ölçüsünde namazında sana arız olan bu şeyleri def etmeye çalışarak imamın açıktan okuduğu Kur'ân'ı düşünerek dinlemelisin. Böylece hem sen bundan fayda görürsün ve hem de takıntılarından ve şeytanın vesvesesinden kurtulmuş olursun. Gizli ve açık okunan namazlarda Fâtiha, sure veya düşünerek ve ibret alarak gizlice Kur'ân'dan bir kısım ayetler okuyabilirsin. Umulur ki bu şekilde takıntılarından kurtulursun. Ayrıca vesvesenin çok olması durumunda şeytandan Allah'a sığınmalısın.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: