Namazda düşünceye dalmak

(Bölümün numarası 7; Page No. 36)  Namazda düşünceye dalmak (6755) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Mescitte cemaatle namaz kılarken aklımı değişik düşünce ve fikirler kaplıyor. İmam selam verdiğinde ise namazda yaptıklarımı hatırlamıyorum. Bu düşüncelerden sıyrılıp kurtulmanın yolu nedir?


Cevap 5: Namazın geçerlidir. Fakat yaşadığın bu takıntılar oranında sevabın da eksilmektedir. Namazda huşuyu elde edebilmek için bu takıntıları imkan ölçüsünde defetme gayreti içerisinde olmalısın. Mümkün olduğu ölçüde kendini Kur'ân'dan okuduklarını veya imamdan dinlediklerini, aynı zamanda Allah'ın azametini ve seni murakabe ettiğini düşünerek kendini meşgul edebilirsin. Her ne kadar sen onu göremesen de o seni görmektedir. Çokça şeytandan Allah'a sığınmalısın.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: