Küçük ve büyük abdestin sıkıştırması

(Bölümün numarası 7; Page No. 25)  2- Küçük ve büyük abdestin sıkıştırması. (10616) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Hacetini gidermek istediği halde müslümanın, namaz kılması mümkün müdür?


Cevap 6: Müslümanın, küçük veya büyük abdeste sıkıştığı halde namaz kılması caiz değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yemek hazırken ve büyük ve küçük abdest kişiyi sıkıştırdığı zaman namaz kılınmaz. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: