Gözün yukarıya dikilmesi ve gözlerin kapatılması

(Bölümün numarası 7; Page No. 20) Boş sayfa (Bölümün numarası 7; Page No. 21)  Huşu'a münafi olduğu için namazda mekruh olan fiillerdendir. (Bölümün numarası 7; Page No. 22)  1- Gözün yukarıya dikilmesi ve gözlerin kapatılması. (6895) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Namazda gözü yukarı dikmek, namazı bozar mı, mekruh mu, yoksa bir şey olmaz mı? Aynı şekilde namazda az ve çok hareketin hükmü nedir? Namaz esnasında elle işaret etmenin hükmü nedir?


Cevap 4: Resûlüllah (s.a.v.) namazda gözün semaya dikilmesini nehyetmiş ve onu azapla tehdit etmiştir. "Sahih-i Buhari" ve diğerlerinde Enes'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bazı kimselere ne oluyor ki, namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar? Sonra sözünü daha da şiddetlendirdi ve: "Ya bundan vazgeçerler, ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar," buyurdu. Bu, haram olduğuna delalet eden şiddetli bir tehdittir. Fakat namazı batıl etmez. Eliyle, ayağıyla, sakalıyla, elbisesiyle, yahut başka bir şeyle oynamak suretiyle namazda hareket etmeye gelince, ondan nehyedilmiştir. Zira "Sünen-i Tirmizi" de rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) namazında oynayan bir adam gördü ve şöyle buyurdu: Eğer bunun kalbi huşu' içinde olsaydı, azaları da huşu' içinde olurdu. (Bölümün numarası 7; Page No. 23) Örfi olarak namaz cinsinden olmayan fiil çok olur ve devam ederse, namazı batıl eder. İhtiyaç olduğu zaman elle işaret caizdir. Zira Buhari ve Müslim'de Hz. Aişe ve Cabir b. Abdullah'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) bir hastalığında oturarak onlara namaz kıldırdığı zaman, arkasındakiler kalkmışlar ve onlara oturun diye işaret etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: