Kadınların radyodan Cuma namazı kılmaları

(Bölümün numarası 8; Page No. 213)  Kadınların radyodan cuma namazı kılmaları. (2437) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Kadınların, cuma namazını ve bütün namazları, köydeki yahut beldedeki mikrofonun sesiyle evlerinde kılmaları caiz midir? Zira köydeki her ev, mikrofon vasıtasıyla hatibi, sanki onlarla berabermiş gibi açık olarak duyuyor. Yine evde toplanıp imamla birlikte namaz kılmaları caiz ise, evleri caminin kıblesinde olan, dolayısıyla imamın önünde olan ve namaz kılan erkekleri dahi almayan, caminin darlığından dolayı camide namaz kılamayan ev halkının imamla birlikte namaz kılmaları ve yine camide namaz kılamayan hastanın, mikrofon vasıtasıyla evinde imama uyması caiz midir?


Cevap 1: Kadınların, beş vakit farz namazlardan hiç birini cemaatle kılmaları farz değildir. Onların evlerinde namaz kılmaları, camilerde namaz kılmalarından daha hayırlıdır. İster bu farz olsun, isterse nafile olsun. Fakat camide namaz kılmak isterse, buna mani olunmaz, ancak koku sürünmeksizin tesettürlü olarak çıkmak ve erkeklerin arkasında namaz kılmak suretiyle, çıkışında ve namazında İslami edeple hareket eder. Eğer evde cemaatle kılarlarsa, bu daha efdaldir. İmam olan kadın, birici safta ortalarına durur ve en iyi okuyanları ve dinin hükümlerini en iyi bilenleri onlara imamlık yapar. (Bölümün numarası 8; Page No. 214) Aynı şekilde hastalıklarından yahut yaşlılıklarından dolayı camilere gelemeyen zayıfların, farz namazları cemaatle kılmak üzere camilere gelmeleri gerekmez. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yine şöyle buyurmuştur: Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Zayıf olsun, kuvvetli olsun erkek ve kadınların, sadece hoparlörün sesiyle namazlarını onunla irtibatlandırarak, camideki imamın namazına uyarak bir veya daha çok kişi ile birlikte evlerinde cemaatle namaz kılmaları caiz değildir. İster bu namaz, farz, isterse nafile olsun, ister cemaatle olsun ister başka olsun, ister evleri imamın arkasında olsun, isterse önünde olsun. Çünkü camilerde farz namazların cemaatle kılınmasının farziyeti, sağlıklı erkekleredir ve bu, kadınlar ve zayıflardan düşmüştür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: