İmam hutbe okurken konuşmak

İmam hutbe okurken konuşmak. (2736) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bu hadis sahih midir, yoksa değil midir? Resûlüllah s.a.v. yahut ondan sonra gelen halifeler, cuma hutbesini vermek üzere minbere çıkmadan önce onu okuyorlar mıydı, yoksa değil mi? Bazı camilerde onu okuduklarını görüyoruz. Hadis şu: Ebu'z- (Bölümün numarası 8; Page No. 240)  Zinâd'dan, o da El-A'rac'dan, o da Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Cuma günü imam hutbe okurken yanındaki arkadaşına "sus" dersen, muhakkak boş konuşmuş olursun. Kim çakıl taşıyla meşgul olursa, muhakkak boş iş yapmış olur ve kim boş iş yaparsa, onun cuması makbul olmaz. Ey insanlar, dinleyiniz ve imama yöneliniz ki, sevap kazanasınız, Allah size merhamet etsin. Bize bilgi veriniz, Allah sizden razı olsun.


Cevap 2: Cuma hutbesi esnasında imamın dışında biriyle insanın konuşması haramdır. Zira Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Cuma günü imam hutbe okurken yanındaki arkadaşına "sus" dediğin zaman boş konuşmuş olursun (sevap alamazsın). Hadisi Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Aynı şekilde hutbe esnasında çakıl taşı veya başka bir şeyle iştiğal, caiz değildir. Çünkü bir hadiste şöyle buyrulmuştur: Kim hutbe esnasında çakıl taşlarıyla meşgul olursa boş iş yapmış olur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 8; Page No. 241) Minbere çıkarken imamın bu hadisi okuması bid'attır, yine imam minbere çıkarken yahut oraya çıktıktan sonra bir başkasının bu hadisi ve benzerini okuması bid'attır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: