İmamın cemaate selam vermesi

(7720) no'lu fetvanın ondördüncü sorusu: Soru 14: Hatibin, hutbe esnasında ülkenin sultanını övmesi sahih midir?


Cevap 14: Cuma hutbesinde asıl olan, dinleri hakkında insanları bilgilendirmek, onlara nasihat etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, dünya ve ahirette onların iyiliklerine olan şeye onları yönlendirmektir. Fakat ona karşı başkaldırma fitnesinin önünü kesmek, onun dostluğu ve cemaatın luzumu hakkında insanları teşvik etmek ve hayır işlemeye onu cesaretlendirmek için, İslam'ın iyilikleri bulunan şeyi söylemeye ihtiyaç olursa, bu konuda bir mahzur yoktur. Bilakis bu konudaki maslahatın büyüklüğünden dolayı bu, güzeldir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: