Cuma namazında yolcunun imameti

(4260) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Erkeklerin saflarını düzeltmek, kadınları susturmak, bazı namaz kılanları abdest mahalline yönlendirmek ve buna benzer işler için, camide hizmet edenin, cuma hutbesi esnasında konuşması caiz midir?


Cevap 1: Camide bulunanın, cuma hutbesi esnasında başkasıyla konuşması mutlak olarak caiz değildir. İster bu, safların düzeltilmesi, kadınların susturulması, namaz kılanların abdest yerine yönlendirilmesi veyahut başka bir şey hakkında olsun fark etmez. İmama gelince, gördüğü maslahata göre konuşabilir. Çünkü: Peygamber (s.a.v.) hutbe okurken, camiye girip tahıyyetü'l-mescid namazını kılmayan bir adamı görünce şöyle buyurdu: Kalk ve iki rekat namaz kıl. Yine cemaatten birinin, bir ihtiyaç hakkında hatipten bir şey istemesi caizdir. Çünkü Peygamber (s.a.v.), hutbe okurken kendisinden istiska talep eden kimseyi reddetmemiş, bilakis ona cevap vermiş ve yağmur duası yapmıştır. Salat ve selam onun üzerine olsun.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: