Cuma namazında yolcunun imameti

(Bölümün numarası 8; Page No. 201)  Cuma namazında yolcunun imameti. (4093) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Cuma namazında yolcunun imameti caiz midir?


Cevap 1: Alimlerin en sahih görüşüne göre, eğer imamete ehil ise, yolcunun cumada mukim olanlara imameti sahihtir. Bu, Ebu Hanife, Malik ve Şafii'nin görüşüdür. Bunu "el-Muğni" sahibi zikretmiştir. Bu İmam Ahmed'in mezhebinden bir rivayettir. Onu "el-İnsaf" sahibi zikretmiştir. Şeri delillerde bunu men eden bir şey bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: