Cuma hutbesinin tercüme edilmesi

(6812) no'lu fetva: Soru: Biz, Suudi Arabistan'dan gönderilen kimseleriz. Biz cuma namazını, camide değil, yalnızca cuma namazı için hazırladığımız bir yerde kılıyoruz. Namaz kılanların çoğunluğu Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşmayan çok az bir insan var, onlar müslüman ve aynı şekilde bizimle namaz kılıyorlar. Biz aramızda anlaşmazlığa düştük: Hutbe Arapça mı olacak, yoksa İngilizce mi? Şu anda hutbe önce Arapça olarak okunuyor sonra bölüm bölüm İngilizceye tercüme ediliyor. Yani ilk iki satırı Arapça okuyor sonra onu İngilizceye tercüme ediyor. Bundan dolayı, sizden cevap lutfetmenizi rica ediyoruz, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Çünkü durumu öğrenmeye çok ihtiyacımız var.


Cevap: Durum zikredildiği gibi ise, hutbe Arapça olarak okunur ve azınlıkta olanlar için, İngilizce yahut başka bir dilde onların lisanıyla tercüme edilir. Tercümede dinleyicilere en faydalı olan şey ne ise, o tercih edilir. Hutbenin her bölümünden sonra yahut hutbe bitinceye kadar tehir etmek suretiyle, dinleyici için en faydalı olan ne ise, o yapılır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: