Cuma hutbesinde dua etmek

(5565) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: İmamların, hutbe esnasında çok kere ülkelerinin başkanlarına yahut krallarına dua ettiklerini görüyoruz. Bu caiz midir, yoksa dinle alakası yok mudur?


Cevap 6: Efdal olan, hatip dua ettiği zaman müslümanların idarecilerine ve halkına umumi dua yapmasıdır. Eğer ülkesinin yöneticisine, hidayet ve başarı duası yaparsa, bu güzeldir. Çünkü Allah bu duayı kabul ederse, bunda müslümanların genel maslahatı vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: