Cuma hutbesi

Cuma hutbesi. (6898) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 3: İnsanların hoşuna gitmesi için, hutbe esnasında israiliyattan konuşan yahut zayıf hadisleri okuyan hatip hakkında İslamın hükmü nedir?


Cevap 3: Hutbede, aslı olmayan israiliyyatı yahut zayıf hadisleri zikrettiğini kesin olarak bilirsen, onun yerine sahih hadisleri ve Kur'ân ayetleri okuması ve Peygamber'e (s.a.v.), sıhhatini bilmediği bir şey isnad etmenin doğru olmadığı konusunda ona nasihat et. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Din nasihattır. Hadisi oku. Onu Müslim Sahih'te rivayet etmiştir. Nasihat, şiddet ve zorlamayla değil, güzel bir üslupla olmalı. Allah seni muvaffak kılsın ve sana yardım etsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: