Bekçiden cuma'nın düşmesi

(3814) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam onun Rsûlüne, âilesine ve sahabesine olsun .Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Doğu Bölgesi Polis Müdüründen sayın Genel Başkana gönderilen ve H. 4/5/1401 tarih ve 819 sayı ile ona havale edilen soruya muttali olmuştur ki, metni şöyledir: Size m.y.k. diye çağrılan ve Nuayriyye Polis merkezinde telsiz memuru olarak çalışan onbaşının problemini arz ediyorum ki, işini terk edip camide cemâatle cuma namazını kılmak üzere gitme konusunda fetva talep etmektedir. Bununla birlikte, zikredilen kimse ile beraber, üç arkadaşı bulunmakta ve telsiz işlerinde nöbetleşe çalışmaktadırlar ve çalışma, yirmi dört saat devam etmektedir. Zikredilen kimse, cuma günü teslim alma sırası kendisine geldiği zaman, cumayı cemâatle kılmakta ısrar etmektedir. (Bölümün numarası 8; Page No. 194) Bundan dolayı, zat-ı âlinizden bilgi vermenizi umuyoruz. Mezkur şahsın işini terk edip cemâatle birlikte cuma namazını kılmak üzere gitmesi caiz midir, yoksa işine devam edip namazı orada kılmalı mıdır?


Komisyon soruyu aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır:Zikredilen telsiz cıhazı işinin güvenliğini sağlamak ancak cuma namazı vakti mezkur memurun bulunmasıyla mümkün olacaksa, nöbetindeyken cuma vakti giren kimsenin cumayı terk etmesine ruhsat verilir ve onun yerine öğleyi kılar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: