Erkeğin kadını yıkaması

(3543) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Erkeğin, eşi öldüğü zaman onu yıkaması caiz midir? Kızını yıkaması caiz midir? Kadının, kocasını ve oğlunu yıkaması caiz midir?


Cevap 2: Erkekte asıl olan, öldüğü zaman erkeklerin yıkamasıdır. Kadın öldüğü zaman, kadınlar onu yıkarlar. Erkeğin, hanımını yıkaması caiz olduğu gibi, kadının da, kocasını yıkaması caizdir. Bu konudaki dayanak, Peygamber'in (s.a.v.) Hz. Aişe'ye (r.a.) söylediği şu hadisidir: Ne zararın olur ki, benden önce ölürsen seni yıkarım, kefenlerim, sonra nazını kılıp defnederim. Hadisi Ahmed ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.) kendisini hanımı Esma binti Umeys'in (r.a.) yıkamasını vasiyet etmiştir. Yine Fatıma (r.a.) kendisini Ali'nin (r.a.) yıkamasını vasiyet etmiştir. Kadın, ister oğlu olsun isterse başkası olsun yedi yaşına ulaşan erkekleri yıkayamaz. Erkek de, ister kızı olsun ister başkası olsun yedi yaşına ulaşan kadınları yıkayamaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: