Ölünün yıkanma şekli

(Bölümün numarası 8; Page No. 359)  Ölünün yıkanma şekli. (11071) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Altından suyun akmadığı ve onda bir kısım kan bulunduğu halde, cenazenin su ile yıkanması caiz midir?


Cevap 1: Ona bir pisliğin bulaşmaması için, cenazenin yıkanması anında yerden biraz yüksek bir teneşire konulması gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: