Namaz kılmadığı halde ölen kimsenin hükmü

(2560) no'lu fetva: Soru: Sorunun içeriği şöyle: Hayatı boyunca namazı terk etmiş ve bu hal üzere ölmüş, ancak kelime-i şehadet getiren kimse hakkında Zaire Cumhuriyeti âlimleri arasında anlaşmazlık (Bölümün numarası 8; Page No. 411)  meydana geldi.Ben de aralarında olmak üzere onlardan bazıları dediler ki: O yıkanır, kefenlenir, defnedilir ve cenaze namazı gerekmez. Çünkü o, kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en önemli ruknü olan namazı terk etmiştir.Diğerleri şöyle dediler: Kim, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın Resûlü olduğuna şehadet ederse, bulunduğu hal üzere ölse de kafir olarak isimlendirilmez, bilakis o,büyük günah işleyen birisidir. Buna, Allah Te'âlâ'nın şu ayetini delil getirdiler: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Ayeti oku. Resûlüllah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Ümmetimden kim Allah'a ortak koşmadan ölürse, cennete girer. Bunun üzerine dediler ki: Zina etse, hırsızlık yapsa da mı? O: "Evet, zina da etse, hırsızlık da yapsa" buyurdu. Bu konuda doğru olanın açıklaması talep ediliyor.


Cevap: Kitap ve sünnetten nasslar, kelime-i şehadet getirse ve namazın farziyetine inansa da, umursamazlık ve tembellikten dolayı namazı terk eden kimsenin kafir olduğuna delalet etmektedir. Bu, alimlerin görüşlerinden en sahih olanıdır. Böylece anlaşılmıştır ki, yıkamada, kefenlemede ve namazda ona müslüman muamelesi yapılmaz. Bilakis insanlara eziyet vermesinden korkulan cifenin gömüldüğü gibi gömülür. Zira rivayet edilmiştir ki, Peygamber (s.a.v.), babası Ebu Talib kavminin dini üzere öldüğü zaman, Hz. Ali'ye (r.a.) onu toprağa gömmesini emretmiş ve yıkanmasını ve kefenlenmesini emretmemiş ve cenaze namazı kılınmamıştır. Bilakis ona şunu demiştir: git, onu toprağa ver Yine Ali (r.a.) Ona şöyle demiştir: Dalalette olan ihtiyar amcan öldü. Bunu İmam (Bölümün numarası 8; Page No. 412)  Ahmed ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: