Kendisini öldüren kimsenin cenaze namazı

(Bölümün numarası 8; Page No. 395) (13127) no'lu fetva: Soru: Bir adam tabancayla bilerek ve isteyerek kendini öldürmüştür. Sebeplerini ancak Allah bilir. Bununla birlikte o, öğretmen, subay yahut bunun dışında bir makam işgal ediyor. İnsanlar bunun cenaze namazını kılarlar mı? Zira sahih hadislerde şöyle rivayet edilmiştir: Kendi canına kıyan ebedi olarak cehennemdedir. Hz.Peygamber (s.a.v.), Uhud savaşında müslümanlar yanında savaşıp sekiz kişiyi öldüren Kuzman için: "O cehennemdedir, zira o savaşta yaralanmıştı, yarası ağırlaşınca sadağından bir ok aldı ve onunla kendi canına kıydı." buyurmuştur. Cevap olumlu ise delil istiyorum.Bir adam amcasının karısıyla zina yaptı daha sonra kadınla yardımlaşarak bıçak darbeleriyle amcasını öldürdü, geceleyin onu taşıdı ve uzak bir yere koyarak onu yaktı. Daha sonra yakalandı ve had uygulanarak öldürüldü. İnsanlar onun cenaze namazını kılarlar mı? Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Sizden delillerinizle birlikte bunun açıklamasını rica ediyorum. Ben biliyorum ki, Resûlüllah (s.a.v.) zina eden ve kendisine had uygulanmasını isteyen kadının cenaze namazını kılmıştır ve onun kendisi hakkındaki itirafı, tevbe olarak itibar edilir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisinde olduğu gibi: O öyle bir tevbe etti ki, yetmiş kişi arasında paylaştırılsaydı onlara kafi gelirdi. Fakat kendi canlarına kıyanlar tevbe etmemişlerdir. Yine onun yakalanması için Allah sorumlulara yardım etmeseydi, başkasını öldürenin cinayeti daha hafifti. Allah hakkı söylemeye sizi muvaffak kılsın, Allah'ın selamı üzerinize olsun.


Cevap: Peygamber'in (s.a.v.) sahabesi ve onlardan sonra gelen ümmetin selefinden Ehl-i sünnet ve'l-cemaatın görüşüne göre onlar, bilerek öldüren, kendi canına kıyan ve benzerleri gibi büyük günah işleyenleri tekfir (Bölümün numarası 8; Page No. 396)  etmezler ve onların cenaze namazlarının kılınması görüşündedirler. Peygamber (s.a.v.) ganimet malından gizlice alan kimsenin cenaze namazının kılınmasını emretmiştir. İmam Ahmed'in Müsned'inde Zeyd bin Halid el-Cüheni'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Hayber'de ölen müslüman bir kimseden söz ettiklerinde Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın" Bu sözü duyan sahabilerin yüzü renkten renge girdi. Bunu gören Hz.Peygamber dedi ki: " O arkadaşınız, Allah'ın ganimet malından gizlice almıştır. Bunun üzerine gidip onun eşyalarını aradık ve eşyalarının içinde değeri iki dirhem olan, yahudilere ait boncuklar bulduk. Ancak zikredilen hadisten dolayı müslümanların imamı (yöneticisi) onun cenaze namazını kılmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: